മാസുകളുടെ പൂരത്തിന് കൊടിയേറി!!!മാസ്റ്റര്‍ പീസ്‌ തുടങ്ങി!!!

“മാസ്റ്റർ ഓഫ് മാസ്സ്” എഡ്ഡി ഇന്ന് പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. രാജാധിരാജ എന്ന ചിത്രത്തിന് മമ്മൂട്ടി അജയ് വാസുദേവ് കൂട്ട്കെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം മാസ്റ്റർ പീസ്

Read more