സുകുമാരൻ എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് സത്യമാകുമോ –

എടപ്പാൾ പൊന്നം കുഴി വീട്ടിൽ സുകുമാരൻ നായർ എന്ന പ്രശസ്ത നടന്‍ സുകുമാരനെ അറിയാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാവില്ല .ക്ഷുഭിത യൗവ്വനത്തിന്റെ പ്രതീകം ആയിരുന്നു സുകുമാരൻ .സിനിമ നടനും ,നിർമാതാവുമായ സുകുമാരൻ പിന്നീട് വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ആണ് ശ്രദ്ധേയമായത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *