പുതിയ ലൂക്കിൽ ലാലേട്ടന്റെ ഒടിയൻ ടീസർ എത്തി

കാത്തിരുന്നത് പോലെ ഒടിയൻ മാണിക്യൻ എത്തി പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്തേക്കു.ശരീര ഭാരം കുറച്ചു പുതിയ രൂപത്തിൽ മോഹൻലാൽ എത്തിയ ഒടിയൻ ടീസർ മോഹൻലാലിൻറെ പേജിലൂടെ പുറത്തു വിട്ടു,ഫ്രാൻ‌സിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരുടെ കീഴിൽ 55 ദിവസം നീണ്ട പരിശീലനത്തിന് ഒടുവിലാണ് മോഹൻലാൽ 18 കിലോ കുറച്ചത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *