കളിയാക്കാന്‍ നടക്കുന്നവരോട് പോയി പണി നോക്കാന്‍ പറ പണ്ഡിറ്റേ: മമ്മൂട്ടി..

ഒരു മാധ്യമത്തോട് ചിത്രാനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുകയായിരുന്നു സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്. മമ്മൂക്കയ്ക്ക് തന്നോടുള്ള മനോഭാവം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാല്‍ അല്‍പം മാറിയാണ് ഇരുന്നിരുന്നതെന്നും എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം വന്നപ്പോള്‍ ആദ്യം തന്നെ സന്തോഷ് ജോയിന്‍ ചെയ്‌തോ എന്ന് ചോദിക്കുകയായിരുന്നെന്നും സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.

മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്തു ചെന്നപ്പോള്‍ എന്താടോ മാറിയിരിക്കുന്നേയെന്ന് ചോദിച്ച് അടുത്തുവിളിച്ചുവരുത്തിയതായും സന്തോഷ് പറഞ്ഞു. മാറിയിരിക്കലിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞപ്പോള്‍ സന്തോഷിനോട് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് സിനിമ പിടിച്ച സന്തോഷിനോട് തനിക്ക് ആരാധയാണെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞു. മമ്മൂട്ടിയുടെ ആ വാക്കുകള്‍ തന്നെ കളിയാക്കിയതാണെന്ന് സന്തോഷ് കരുതിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അങ്ങനെയല്ലെന്നും മറ്റൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരാണ് കളിയാക്കാന്‍ നടക്കുന്നതെന്നും അവരോടു പോയി പണി നോക്കാന്‍ പറയൂവെന്നുമാണ് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞതായി സന്തോഷ് പറഞ്ഞത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *